teaterslavaloggasmall.png

KLANG oCH JUBEL

klangojubel01.jpg
 

Klang och Jubel
En konsertföreställning för alla sinnen

Klang och jubel är en upplevelse för alla sinnen. Med fanors fladdrande färger, milda klanger och visuell poesi lockar vi fantasin och kroppen att vara med! Konserten tar fasta på Teater Slávas erfarenhet av arbete med barn och pedagoger i särskolan som intensifierats under senare år. Föreställningen är flexibel för publik i olika åldrar och med olika behov och kapacitet. Vi har lämnat de mullrande trummorna hemma, och har valt ut ett vackert program som inte skrämmer, men lockar även dem med känsliga sinnen. Alla som vill får vara med och föra en fana eller prova ett instrument som höjdpunkt på programmet.

Workshop “Klang och jubel”

Klang och jubel, Teater Slávas interaktiva konsert för särskolan är en helhetsupplevelse för alla sinnen, delar av konserten öppnar upp för publikmedverkan. För den som önskar kan man följa upp konsertupplevelsen med en workshop där samma element återkommer vid ett senare tillfälle. Då får alla som vill i lugn och ro återknyta till upplevelsen av sidenfanorna, rytminstrumenten, sång och teaterövningar.

 

Perfekt nivå för alla. Bara musik, rösten som instrument och dramatisering. Lagom tid utan väntan. Delaktighet för eleverna, lagom kravnivå. Tillåtande och positiv atmosfär. Bra att vara i välkända lokaler. Välkomna tillbaka!!
— En lärare i skolan
 
 

Med: 4 aktörer ur Teater Sláva


Målgrupp: särskola, föreställningen är ej språk/talbaserad
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5 m
Takhöjd: minst 2,40 m (standard)
Mörkläggning: Gärna men ej krav
Tekniska krav: Ett vanligt vägguttag. Grund/allmänljus på scenen
Övrigt: Föreställningen spelas på befintligt golv.
Arrangören ansvarar för att det finns mattor och bänkar/stolar för barnen att sitta på,
gärna i nivåer så att alla barn ser. Vi har även några att ta med.
Bygg/rivtid: Tillgång till lokalen 1 tim innan/30 min efteråt
Publikantal: enligt överenskommelse
Pris: 1:a förest. 13 000 kr, 2:a förest. 5000 kr samma dag och plats.
Resekostnader: 30 kr/mil
Kostnader för boende och traktamente tillkommer vid turné
Kontakt: info@teaterslava.org