Teater Sláva / Tonsalen
_DAN0547.jpg

SKAPANDE SKOLA

Teater Sláva är en fri grupp som arbetar i fysisk teater tradition. Vi använder både sång, musik, akrobatik, dans, berättande och gestaltning i våra föreställningar. Vi har föreställningar för publik i förskola och skola såväl som för vuxna, och turnérar både i Sverige och världen. Vi har en egen scen i Huddinge Centrum, en fast ensemble av erfarna medarbetar och Teater Sláva har funnits sedan tidigt nittiotal.

Själva gruppen Teater Sláva uppstod ur ett gymnasieprojekt och har en tydlig pedagogisk metodik. Skådespelarna är tränade i att ha studenter, som ett sätt att dela med sig av arbetet men också fördjupa sitt eget förhållande till konstformen. Teater Sláva har alltid delvis arbetat i svensk skola men även sökt upp pedagogiska situationer på resor runt om i världen, vid sidan om föreställningar och konserter.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med eleverna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i barn och personal att delta och våga pröva!

När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.

randblå.jpg
 
Vårby 010 fix.jpg
 
 

Workshops riktade till åldrar och föreställningar

Att undervisa är en viktig del i Teater Slávas kärnverksamhet. Teater Slávas metod utgår från att alla får chansen att prova, vara med och göra. Vi brukar vara många skådespelare som jobbar med klassen samtidigt, då kan vi skapa en energiström som är lätt att haka på. Den fysiska upplevelsen av att göra något annorlunda, nytt och kanske modigt tillsammans ger en erfarenhet till en grupp som kan ge nytt perspektiv på invanda roller och mönster.

När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.

 

Workshops vuxen

Skärmavbild 2016-03-03 kl. 11.48.54.png
 
 

Workshop med Teater Sláva

Teater Sláva är en fri grupp som arbetar i den fysiska teatertraditionen. Vi använder både sång, musik, akrobatik, dans, berättande och gestaltning i våra föreställningar som vi turnérar med både i Sverige och övriga världen.

En workshop med Teater Sláva bjuder in till ett fokuserat och roligt arbete som ger inblick i de redskap vi använder för att skapa fysisk ensembleteater.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med deltagarna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i elever och personal att delta och våga pröva!

Vi blandar enkla, men ibland utmanande, fysiska övningar med röstteknik och sång. Vi låter deltagarna upptäcka sina möjligheter till kraft, styrka, uthållighet och närvaro i röst och rörelse. Övningarna vi använder är specifika för vårt sätt att arbeta med teater. Vi jobbar med den gemensamma andningen, med att ge och ta impulser, att leda gruppen och att bli ledd. Tryggheten och kraften hämtar vi i gruppdynamiken.

Vi kommer att träna, svettas och ha det kul tillsammans! Viss träningsvärk utlovas…