En workshop med Teater Sláva bjuder in till ett fokuserat och roligt arbete som ger inblick i de redskap vi använder för att skapa fysisk ensembleteater.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med deltagarna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i elever och personal att delta och våga pröva!

 

Vi blandar enkla, men ibland utmanande, fysiska övningar med röstteknik och sång. Vi låter deltagarna upptäcka sina möjligheter till kraft, styrka, uthållighet och närvaro i röst och rörelse. Övningarna vi använder är specifika för vårt sätt att arbeta med teater. Vi jobbar med den gemensamma andningen, med att ge och ta impulser, att leda gruppen och att bli ledd. Tryggheten och kraften hämtar vi i gruppdynamiken.

Vi kommer att träna, svettas och ha det kul tillsammans! Viss träningsvärk utlovas…