Workshops riktade till åldrar och föreställningar

Att undervisa är en viktig del i Teater Slávas kärnverksamhet. Teater Slávas metod utgår från att alla får chansen att prova, vara med och göra. Vi brukar vara många skådespelare som jobbar med klassen samtidigt, då kan vi skapa en energiström som är lätt att haka på. Den fysiska upplevelsen av att göra något annorlunda, nytt och kanske modigt tillsammans ger en erfarenhet till en grupp som kan ge nytt perspektiv på invanda roller och mönster.

När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.