tonsal01.png

Tillgänglighet

  • Huset Tonsalen är från 30-talet och har tyvärr inte alla tillgänglighetsanpassningar som vi skulle vilja.
  • I samma plan som scenen har vi ingång utan trappor, RWC, mindre toalett, soffor, kapprum samt biljettkassan (som enbart är bemannad vid evenemang).
  • Parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga finns inom 25 meter från entrén på baksidan, som är i marknivå. Ring på telefonnumret som står på dörren så kommer någon och öppnar.
  • 3-timmars gratis parkering med parkeringsskiva.
  • Tyvärr har lokalen ingen hörselteknisk utrustning i lokalen.
  • Vi har ytterst sällan syn -eller texttolkning då den teaterform vi visar är väldigt visuell, fysisk och oberoende av språk och förstås av alla.
  • Ibland har vi teckentolkning i föreställningarna, se mer i kalendariet.
  • Personalen avråds från att använda parfymer och andra starka dofter.
  • Förbud mot pälsdjur i hela lokalen
  • De publika dörrarna i lokalen går alla att ställa upp samt är inte tunga att öppna.

Välkommen!