Teater Sláva är en fri grupp som arbetar i fysisk teater tradition. Vi använder både sång, musik, akrobatik, dans, berättande och gestaltning i våra föreställningar. Vi har föreställningar för publik i förskola och skola såväl som för vuxna, och turnérar både i Sverige och världen. Vi har en egen scen i Huddinge Centrum, en fast ensemble av erfarna medarbetar och Teater Sláva har funnits sedan tidigt nittiotal.

Själva gruppen Teater Sláva uppstod ur ett gymnasieprojekt och har en tydlig pedagogisk metodik. Skådespelarna är tränade i att ha studenter, som ett sätt att dela med sig av arbetet men också fördjupa sitt eget förhållande till konstformen. Teater Sláva har alltid delvis arbetat i svensk skola men även sökt upp pedagogiska situationer på resor runt om i världen, vid sidan om föreställningar och konserter.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med eleverna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i barn och personal att delta och våga pröva!

 
_DAN0547.jpg

SKAPANDE SKOLA

När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.

Skapande skola med Teater Sláva

 • Vi har omfattande erfarenhet av att göra konstpedagogiska projekt i skolan. (+25 år)

 • Vi gör teater med sång, dans, rytm, berättande, akrobatik, (eld) som är rolig och engagerande.

 • Vi har möjlighet att bjuda in till egen scen i Huddinge.

 • Vi kan resa vart som helst och är vana att lösa alla praktiska utmaningar.

 • Vi har en egen pedagogisk metod som är medryckande och ger en upplevelse av gemenskap och egen kraft. Man få vara lite modig, fast i en trygg miljö.

 • Vi har rekommenderar att kombinera föreställning och workshop.

 • Vi har stor repertoar som finns kvar lång tid. Vi lär gärna känna lärare och skolledare för långsiktiga samarbeten.

 • Våra föreställningar kretsar kring sagor och myter som på många sätt kan knytas till läroplanens mål.

 • Vår scenkonst och pedagogik lämpar sig väl för klasser och individer som inte pratar så bra svenska, den är inte textbaserad. Vi jobbar även gärna med ”stökiga klasser”.

 • Vi är medvetna om stereotypa representationer och försöker visa olika sätt att förhålla sig till varandra utan pekpinnar.

 • I vår teater använder vi folkmusik från många länder, ett fint sätt att belysa rikedomen i mångfalden.